22.08.2022. José Pereira Álvarez, fundador da Armadora Pereira e do actual grupo Pereira de Vigo, faleceu hoxe aos 97 anos de idade. A Aso...

92.4

% das empresas galegas

86.3

% do emprego privado

85

% do Valor Engadido Bruto

A Asociación Galega da Empresa Familiar reúne a 60 compañías con raíces e vocación de permanencia en Galicia

Novas

Forum

Conselleiras

Cátedras