Desafíos

O relevo xeracional

O empresario familiar desexa transmitir a súa empresa á xeración seguinte e, sen embargo, só unha pequena parte das empresas familiares consegue manter o carácter familiar por máis dunha xeración.

0%
das empresas familiares alcanza a 2ª xeración
0%
só o 9% alcanza a 3ª xeración
 • Internos

  • Planificar a sucesión
  • Incorporar directivos non familiares
  • Conseguir recursos financeiros externos ou establecer alianzas con outras empresas sen perder o control efectivo da empresa

 • Externos

  • O sistema impositivo é claramente desfavorable para a empresa familiar, especialmente o Imposto sobre o Patrimonio e o Imposto sobre Sucesións e Doazóns, porque impide a súa capitalización sólida e rápida.
  • A opinión pública non sempre percibe a conveniencia social e económica de preservar o carácter familiar da empresa.