Forum Xoves

Espazo de relación

O Fórum Xoves é un espazo de intercambio xeracional para afrontar con garantías os retos do futuro. A súa misión é a formación empresarial e persoal dos seus membros e a xeración dunha rede de estreitas relacións entre eles.

Obxectivos

O Fórum ofrece vías de formación como seminarios, conferencias ou xornadas específicas de acordo co perfil, idades e expectativas dos seus membros. Actúa como portavoz das necesidades e inquietudes das xeracións futuras da asociación diante a súa Xunta Directiva.

Composición

O Fórum está formado polos membros das empresas familiares integradas na asociación que desexen participar e colaborar, desempeñen ou non funcións executivas nas empresas. O rango de idade establecido é de 20 a 40 anos.

Consulta as actividades relacionadas có Forum