Por que as empresas familiares son máis rendibles? Presentan unha maior flexibilidade para poder centrarse no crecemento, as marxes e os retornos

17.10.2018. Un informe de Credit Suisse Research Institute revela que as empresas familiares, incluidas as que saíron a Bolsa, e tanto as de gran tamaño como as pemes, son máis rendibles e experimentan un maior crecemento de ingresos que o conxunto dos mercados xerais de renda variable.

Segundo o estudio, que analizou un total de 1.015 entidades deste tipo dende 2006 a dez anos, as compañías de propiedade familiar de todo o mundo presentan un mellor rendemento financeiro e evolución de cotización que as 7.000 que non o son, debido a factores relacionados cunha filosofía de inversión a máis longo prazo que o resto.

A explicación reside en que as empresas familiares presentan unha maior flexibilidade para poder centrarse no crecemento, as marxes e os retornos, en lugar de focalizarse nas ganancias trimestraos, ademais de contar cun fluxo de caixa (cash flow) máis suave que reduce a necesidade de recorrer á financiación externa.

Marxe de beneficios das empresas familiares e non familiares. Fonte: Thomson Reuters, Credit Suisse.

Galicia, España e Europa

Galicia é unha das rexións do mundo con maior porcentaxe de empresas familiares: son o 98%, case 10 puntos por riba do conxunto de España. Segundo o estudo de Credit Suisse, as compañías de propiedade familiar en Europa representan o 23% do total de empresas europeas.

Os ingresos de explotación das 57 empresas de AGEF quintuplican os do resto de empresas galegas, ademais do emprego, e cuadruplican o valor engadido bruto (VEB) do conxunto das compañías de Galicia.

A galega Inditex é a única española que figura entre as 50 empresas familiares máis grandes do mundo recollidas no informe, cunha capitalización de 85.670 millóns de euros, aínda que outras seis compañías españolas de propiedade familiar atópanse na listaxe das 1.000 de maior tamaño.

Unha característica destacable das empresas familiares europeas é que un tercio delas van xa pola quinta xeración, e iso explica que non xeneren unha taxa de crecemento tan elevada como, por exemplo, as asiáticas, onde a mayoría das compañías de propiedade familiar son novas. Outra característica é o forte rendemento do prezo das accións das empresas familiares en Europa.

Mellor cualificación de crédito e menor endebedamento

A cualificación de crédito tamén é mellor no caso das empresas familiares en todo o mundo. En base aos datos da axencia de rating Standard & Poor’s, o 24% das entidades de propiedade familiar recibiron unha cualificación de A- ou superior, que é case o dobre da porcentaxe das non familiares.

O endebedamento é outro eido no que as empresas familiares saen mellor paradas, xa que o seu apancamento é 22 puntos menor que o das compañías non familiares, ademais de presentar un menor cociente de débeda neta.

“A combinación dun mellor crecemento dos ingresos, maiores marxes e unha menor dependencia do financiamento externe deste crecemento suxire que as empresas familiares tamén poderían estar xerando mellores retornos de fluxo de efectivo (cash flow)”, recolle o informe de Credit Suisse.

No 2017, o Rendemento de Fluxo de Fondos sobre a Inversión (CFROI, polas súas siglas en inglés) das empresas familiares, tanto grandes como pequenas, foi un 34% superior que o das non familiares.

A evolución do CFROI tamén foi moi significativa durante os anos de crise: no 2010, as empresas de propiedade familiar experimentaron unha disminución do devandito cociente dun 5,6%, case dous puntos menor que a experimentada polas non familiares.

As 1.015 compañías tomadas en consideración para o informe de Credit Suisse Research Institute teñen unha capitalización bursátil igual ou superior a 250 millóns de dólares, e unha participación directa e dereitos de voto dos fundadores e os seus descendentes de polo menos o 20%.