Que somos

92.4

% das empresas galegas

86.3

% do emprego privado

85

% do Valor Engadido Bruto

92,4%

Das empresas galegas

22.300

M€ Valor Engadido Bruto (VEB)

370.910

Empregos directos

O 92,4% das empresas asentadas en Galicia son empresas familiares. Aportan o 85% do VAB empresarial de Galicia (22.300 millóns de euros de empresas familiares) e o 86,3% do emprego privado en Galicia (370.910 empregados en empresas familiares), segundo o último informe da Asociación Galega da Empresa Familiar (datos de 2017).

A Asociación Galega da Empresa Familiar (AGEF) naceu en xaneiro do ano 2000, ao abeiro do Instituto de Empresa Familiar de España. É a principal asociación de empresas con raíces, sede social e vocación de permanencia en Galicia. A súa función é fortalecer e dar continuidade ás empresas de orixe familiar galego. A asociación está integrada polas 60 principais compañías galegas que facturan 11.000 millóns de euros e dan emprego directo a 55.000 persoas.