Xunta directiva

Víctor Nogueira García

Presidente

Joaquín Pérez Bellido

Vicepresidente

Roberto Díaz-Rincón

Secretario

Jesús Manuel Alonso Escurís

Vogal

Luis Fernández Somoza

Vogal

José María Froiz Prieto

Vogal

Raquel Cortizo Almeida

Vogal

Blanca García Montenegro

Vogal

José Silveira Cañizares

Vogal

Cristina González-Babé Mateos

Vogal

Ignacio Rivera

Quintana

Vogal

Julio Iglesias García

Vogal

Roberto Tojeiro Rodríguez

Presidente de Honra

Carlota López-Pardo

Presidenta Forum Xoves

Margarita Hermo Figueira

Directora