Xunta directiva

José Bernardo Silveira Martín

Presidente

Joaquín Pérez Bellido

Vicepresidente

Cristina González-Babé

Secretaria

Jesús Manuel Alonso Escurís

Vogal

Víctor Nogueira García

Vogal

José María Froiz Prieto

Vogal

Blanca García Montenegro

Vogal

Manuel Rodríguez Vázquez

Vogal

Raquel Cortizo Almeida

Vogal

Carmen Lence Ferreiro

Vogal

Julio Iglesias García

Vogal

Fernando Hernández Rivera

Vogal

Enrique García Chillón

Vogal

Tona Martínez García

Vogal

María Montalvo Freire

Vogal

Roberto Tojeiro Rodríguez

Presidente de Honra

Emilio Pérez Nieto

Membro de Honra

Antón Fonseca Fernández

Presidente Forum Xóvenes

Margarita Hermo Figueira

Directora